Lidé

Jsou nepočetnější populace, která ovládá většinu území. Tak jako v jiných fantasy příbězích i zde jsou chtiví po moci a bohatství, závidí schopnosti ostatním bytostem jim podobným a snaží se je získat a ovládnout.

 Lidé měli kdysi spoustu úžasných a neuvěřitelných schopností a dovedností, ale ve své povýšenosti na ně zapoměli nebo jim na ně daly zapomenout vyšší bytosti. Jen ten, kdo se před nimi skutečně pokoří, ten pak objeví své schopnosti a dokáže je použít ve jménu lásky a dobra. Zlo tyto schopnosti dokáže jen chabě napodobit (nikdy nebude silnější než dobro) a ten kdo je využije bude navěky odstrašujícím příkladem.