Elfové

V Shakespearově pojetí to jsou skřítci s motýlími křídly na zádech, kteří se starají o koloběh přírody. A právě Shakespear za to může, že si celá Evropa představovala Elfy právě takhle. To Shakespear jako první představil ve svých hrách tyhle bytůstky a až Tolkien inspirován severskou mytologií ukázal světu původní tvář Elfů.

 V severské mytologii je to vyspělá rasa typická výškou postavy a známá špičatýma ušima. To jsou světlí elfové. Tmaví nebo temní Elfové žili v podzemí a rovnali se permoníkům nebo skřítkům nikoli trpaslíkům.

 Ve fantasy literatuře se Elfové rovnají světlým elfům a všichni autoři se shodují, že mají něco společného s lesy a přírodou. Neobdělávají půdu, ale dostávají dary od Matky země.