Já jsem

Máme volbu, můžeme žít nebo jen existovat, můžeme přijmout nebo nepřijmout zodpovědnost za svůj život. Ve druhém případě nám hrozí, že náš život přestane být naším a my spolu s naším životem budeme patřit svému okolí, jen jako řádek v seznamu, jako jeden do počtu, levná nemyslící pracovní síla, ani pes po něm neštěkne, když umře nikdo si toho ani nevšimne, nebýt.

Nejsem dokonalý, nejsem všeobecně úspěšný, nejsem uznávaný, nejsem oblíbený, nejsem chtěný, nejsem samostatný, nejsem bohatý, nejsem velkorysý, nejsem dost milující, nejsem obětavý, nejsem pořádný, nejsem dost dobrý pomocník, nejsem ani stín, nejsem ani smítko prachu, nejsem nic, nejsem... Neexistuji... NEJSEM TO JÁ!

Nebo můžeme udělat první vlastní krok a přestat se nechat vláčet životem, ostatními, svým okolím, rodinou, prací atd. Začít postupně objevovat, že ať se stane cokoli, byla to MOJE VLASTNÍ VOLBA, moje rozhodnutí a jestli se to "posere", tak si to sám vylížu. Vždyť jsem tady, žiju, dýchám, pláču, směju se, tančím a to za mě nikdo neudělá. Jen já dokážu být takovým, jako jsem já sám, sám sebou.  Mou cestu si můžu projít jen já a jen já a nikdo jiný působím na svoje okolí zase jen jako já a nikdo jiný. To, že já jsem já a nikdo jiný není náhoda, nejsem ze sériové výroby, jsem jedinečný, jsem neopakovatelný, jsem nádherný kousek puzzle, úžasná nitka gobelínu, famózní flek na obraze, nepřekonatelný dílek hlavolamu a ryzí kapka v oceánu. JÁ JSEM JÁ.

Já jsem šikula, já jsem kutil, já jsem hledač, já jsem cestovatel, já jsem pracující, já jsem podnikatel, já jsem milující, já jsem milovaný, já jsem přítelem, já jsem rádcem, já jsem partnerem, já jsem vynálezcem,  já jsem umělcem, já jsem spisovatelem, já jsem básníkem, já jsem snílkem, já jsem strážcem, já jsem bojovníkem, já jsem svým vlastním hrdinou, já jsem mudrcem, já jsem čarodějem, já a vesmír jedno jsme, já jsem bohem, já jsem... Nikdy jsem nepřestal být... JSEM VŠÍM!

Jen Já dokážu, co nikdo jiný. Jen Já dokážu svou jedinečkou a neopakovatelnou kombinací svých schopností, předností a chyb, to co nedokáže absolutně nikdo jiný... BÝT SEBOU SAMÝM. Předstíráním, že jsem někdo jiný, odmítnutím své vlastní zodpovědnosti, přehlížením svých potřeb a svých snů a neustálým obviňováním sebe i ostatních přestáváme být... stále exitujeme, ale už nežijeme.

"Neodpoutávej se nikdy od svých snů!
Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít!"

Mark Twain

Nikdo jiný mi nedokáže podělat můj život tak jako Já, ale zase jen a jen Já ho dokážu poskládat dokupy. Svou excelentní jedinečností působíme navzájem na sebe a společně tvoříme koloryt světa. Všichni jsme stvořeni a zrozeni k interakci, vzájemnému působení a každný z nás i všichni dohromady JSME JEDNÍM. Jsme propojení, jsme Jedno, jsme všechno, jsme nekonečně bezpodmínečně milovaní, jsme bohy.

Sobeckost, závist, pýcha, pocit méněcenosti... to všechno pochází z nedostatku sebelásky. Když miluji sám sebe a vím, že všichni jsme propojení, jsme jedno, miluji vlastně všechny lidi. Já jsem ty a ty jsi já... 
(myšlenky převzaty z knihy Musela jsem zemřít od Anity Moorjani)