Svět kouzel

Na počátku byla touha... touha která je tak velká a tak silná, že se její mocí přetváří sám surový svět. Jenže touha byl pouhý začátek, pouhý prostředek pro další krok.

A tak z touhy vzešla myšlenka. Myšlenka na svět tak velký a krásný, že se nedal srovnávat s ničím co bylo předtím ani co bude potom. Myšlenka zaplnila prázdný prostor tvůrčího působení, ale sama nedokázala nic.

Z touhy a myšlenky se zrodilo slovo. Slovo mělo takovou moc, že se jeho působením začal prostor plnit nejrůznějšími úkazy. Od planoucích hvězd přes tvrdé a studené planety, meteory a oblaka prachu až k rozverným létavicím a kometám. Všechno stvoření mělo dokonalý řád a soulad, ve kterém by nikdo nenašel jediný zádrhel. Vše mělo svůj smysl, svůj účel a svoje místo ve stvoření.

Jenže stvoření bylo samo o sobě k ničemu. Nikdo nežasnul nad úžasnými dráhami planet, nikdo neocenil východ nebo západ slunce. Nebyl nikdo, kdo by byl vděčný za svou přítomnost ve stvoření.

A pak se bez očekávání a bez jakékoli předzvěsti rozlehl mezi planetami dětský pláč. Naplnil prostor a zvěstoval počátek něčeho nového, co mělo naplnit smysl všeho stvoření. Zvěstoval počátek veškerého života ve stvoření, ale život neměl možnost se uplatnit jen tak v prázdném prostoru mezi hvězdami. Proto začal tvůrce vešerého díla budovat místo ve vesmíru, kde by mohl mít život svůj domov. Našel místo a vybudoval pro život celý jeden svět.

Naplnil svět životem a dal životu svého správce. Stvořil svým slovem a svou vůlí posvětil prvního člověka. Dal člověku moc slova a i svou podobu, řekl mu ať vládne světu a spravuje ho pro něj.

1. Lekce - zákon záměru

"Všichni co jste tady mě teď dobře poslouchejte. Závisí na tom váš život. Neexistují žádná dobrá nebo špatná kouzla, existuje pouze dobrý nebo špatný záměr, se kterým bylo kouzlo vysláno.

Někteří sice tvrdí, že dobrá kouzla jsou jen obranná, ale když bráníte škoditele, je obrana špatné kouzlo. Někdo další tvrdí, že i z obrany lze udělat útok, ale pokud je váš záměr dobrý, je dobré i vaše kouzlo, v tomhle případě i útok.

Nejhorší je ale nevědomost - z nevědomosti můžete i dobrým kouzlem uškodit nesprávným lidem. Proto kouzla vyžadují nejvyšší zodpovědnost a spoustu znalostí.

Může se stát, že proti sobě budou stát dva dobré záměry. Pokud jsou opravdu dobré, najdou kompromis nebo nebudou kouzla vůbec třeba. Pokuz jsou oba špatné, jeden zničí nebo pohltí druhé. Čím větší je zlé kouzlo, tím raději pohlcuje kouzla menší."

2. Lekce - proč se používá jazyk čarodějů

"Náš jazyk je těžký, protože má spoustu znaků, ale dokáže jediným symbolem nebo slovem vyjádřit myšlenku nebo přání (záměr). Obyčejným jazykem můžete jednu myšlenku vyjádřit i na list papíru (popsat ho).

Vyslovení takového textu je neprakticky dlouhé, a proto stačí vyslovit myšlenku v našem jazyce, není nic víc než slovo. Myšlenka je sice obraz, ale stvořit myšlenku v realitě, předat ji ostatním, dokáže jen slovo. Myšlenky jsou v obrazech, proto lze i číst v mysli cizince, pokud se sobě obě mysli otevřou. Jedna mysl se může nechat vést druhou, ale nelze násilím ovládnout mysl druhého, kromě očního kontaktu nebo útokem na city nebo tělo.

Branou do duše druhého člověka a do jeho myšlenek jsou oči, proto se lidé sobě dokonale otevírají přímým očním kontaktem. Málokdo to dokáže, protože by odkryl svoje nejtajnější touhy nebo temná tajemství

Občas i gesta a mimika pomáhají uvolňovat a vyjádřit myšlenky (kouzla)."

 

"Myšlenkou sice nikoho skutečně nezabiješ, ale jako by to už tvá duše udělala."

3. Lekce - dotek čarodějova ducha

"Když na někoho vyšlete kouzlo nebo myšlenku, ucítíte jeho myšlenky, jeho ducha, vůli i sílu. Tak poznáte, jestli ho dokážete porazit nebo ne - a utéct. Čarodějný souboj se podobá souboji vůlí. Jen je v okolí trochu víc "dusno."

Když hledáte svou myslí kdo má jak silnou vůli, ducha - podobá se pátrání chobotnice - ani ona nevidí za kámen, ale dosáhne tam a přísavkami ochutnává své okolí."

4. Lekce - čarodějův podpis

"Čarodějové používají kouzla až je to nezbytně nutné a starají se, aby je nikdo lehkomyslně nezneužíval.

Očarované předměty nesou odlesk duše čaroděje, který kouzlo seslal - jako všechna kouzla. Proto každý předmět nebo místo kouzla nechává poznat svého strůjce. Proto i čarodějové používají kouzla co nejméně, aby neměli příliš mnoho vazeb k příliš mnoha věcem."