Dryády

Jsou to lesní bytosti, vlastnostmi podobné elfům, ale odlišují se od nich. Jsou to ženy, které plodí zase jen ženy, muže nemají, a tak unášejí mládence a často je nikdy nevrací. Chrání všechna zvířata, samy se živí jen lesními plody a vodou z lesních říček. Jediné zbraně, které mají jsou luky, které mají na obranu. Snad nikdo nestřílí tak přesně jako dryády, snad kromě elfů.

 ...Ze stínu se vyloupla postava. Napřímila se a ukázala natažený luk. Ozval se hlas, který splýval s šuměním listů ve větru. ...           ...Byl to ženský hlas, dříve v krátké větě to nebylo tak poznat, ale v delší řeči zněly ženské tóny. Musela to být dryáda. Nezřetelný obrys postavy naznačoval i její maskování. Nebyly dobré, bránily zvěř, která ničila úrodu i šelmy, které lovily kusy dobytka. Nedovolily aby lidé z vesnice lovili v lese, ani kácet v lese stromy nemohli. ...

 Svůj les tvrdě bránily a stal se jejich pevností i vězením. V okolních vesnicích se lidem nedařilo, dryády svůj les zaníceně bránily a nikomu nedovolil, aby v něm někdo něco zničil. Když se však choval podle jejich očekávání, nechaly ho být, ale člověka nikdy nenechaly nehlídaného.