Nechci vs. Neudělám

Když si řeknu, že něco NECHCI, pořád uvnitř cítím možnost, že se to může stát. NECHCI je vyjádření mého pocitu, ale není to rozhodnutí.

NECHCI je samozřejmě opakem slova "chci" pouze s doplňkem předpony -ne. I když je jeho opakem, nemusí nutně znamenat, že nejde jinými slovy vyjádřit to samé rozhodnutí s opačným slovesem.

Úplně jiný význam má slovo NEUDĚLÁM TO, vyjadřuje totiž skutečný stav věci a pomáhá při odpovědi přesvědčit oponenta. Oponent podvědomě cítí v odpovědi NECHCI možnost, že se stane podle jeho. Zato v odpovědi NEUDĚLÁM TO není žádný prostor pro polemiku a pomáhá právě podpořit sebedůvěru obhájce.

Je to velký rozdíl významu a je důležité a užitečné, aby věděl, kdy má které slovo použít.